بی تاب


بـی تـابــم …..

دلـم تــاب میخــواهد و یــک هــل مـــحکم …

کـه دلـــم هُــری بریــزد پایــین ..

هرچــه را در خــودش تلنبــار کــرده !!!


[ دوشنبه 9 اسفند 1395 ] [ 02:36 ب.ظ ] [ سکوت پرفریاد ]

یک خاطره


گاهی که دلتنگ می شوم

فراموش می کنم

که تو فقط 

یک خاطره ای ....


[ سه شنبه 27 مهر 1395 ] [ 12:30 ق.ظ ] [ سکوت پرفریاد ]

هیچ چیز عوض نشده


دلم چقدر تنگ شده

جایی که آرامش را در آن احساس میکنم

هنوز هم آرام است

بر عکس همه چیز تو عوض نشدی
[ جمعه 18 تیر 1395 ] [ 12:01 ق.ظ ] [ سکوت پرفریاد ]

دو سال گذشت


دو سال اینجام 

دو سال نوشتم

ولی تمامی مطالب و نوشته هام با اشتباه خودم از بین رفت [ جمعه 18 تیر 1395 ] [ 12:00 ق.ظ ] [ سکوت پرفریاد ]